Ikonické „vodní“ šaty Mattoni

Charitativní vodních šatů Mattoni je v plném proudu. Stále máte šanci přihodit a podpořit dobrou věc. Tato výjimečná aukce, kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci s Mattoni, nám umožňuje pomoci těm, kteří to opravdu potřebují.

Nemocným cystickou fibrózou se někdy říká slané děti, protože mají až pětkrát slanější pot.

Cystická fibróza v řeči čísel:

Každý rok se v České republice narodí 15–20 dětí s CF.
Každý 30. člověk v ČR je nosičem chyby v genu CFTR.
Pacienti užívají až 18 různých druhů léků denně.
Nemocní stráví přibližně 2 890 hodin ročně inhalacemi a dechovou fyzioterapií.
Medián dožití nemocných s CF je v současné době okolo 40 let.

Cystická fibróza není vidět, ale Vaše pomoc vidět bude!